This is a demo site!

Purchases may not work properly! For the main site, please visit www.worddive.com

Lär dig engelska oregelbundna verb online med WordDive

Lär dig verb

Titta på WordDive presentationen!

Lär dig vokabulär, stavning och uttal på ett nytt, innovativt sätt med hjälp av flera sinnen.

Hur WordDive fungerar »

WordDive anpassar sig till din inlärning och koncentrerar sig på de ord som du inte har lärt dig än, så du inte behöver upprepa de ord som du redan kan.

Oregelbundna verb

Engelskan har många oregelbundna verb. Endast sådana ord som är vanliga i dagligt tal bevarar sina karakteristiska särdrag från generation till generation. Därmed är även de oregelbundna verben mycket vanligt förekommande.

WordDive verbkurs

Lär dig engelska verb

  • Viktiga oregelbundna verb. 160 verb * 3 tidsformer = 480 inlärningsobjekt

Verbens tema

Typiskt böjs de oregelbundna verben efter något speciellt särdrag, t.ex. vokalväxling (begin began begun), eller så förändras de inte alls i olika tempus (cut cut cut).

För att lära sig dessa verb är det väsentligt att komma ihåg att verben följer ett regelbundet mönster förutom denna förändring. När du lärt dig tre tempus kan du lätt bilda resten. T.ex.:

kommasetitta
Grundformcomeseewatch
Imperfektcamesawwatched
Perfekt participcomeseenwatched

De här tre formerna bildar tillsammans verbets tema: t.ex. see saw seen (se såg sett).

Att böja verb med hjälp av tema

I engelskan kan alla tids- och kasusformer lätt bildas med hjälp av verbets tema.

I det följande exemplet bildas presens indikativ (vanligt presens) för verbet "see" (se) enligt dess tema. Presens indikativ beskriver händelsen nu eller allmänt.

Presens indikativ (av grundformen "see")

I seejag ser
you seedu ser
he/she seeshan/hon ser
  
we seevi ser
you seeni ser
they seede ser

Här kan du se ett fullständigt böjningsexempel:

Böjning av engelska verb »

Verbens olika tidsformer

Att plugga med WordDive

Med WordDive övar du på de valda verben och deras tema så länge att du lär dig dem permanent.

Det lönar sig rätt så tidigt att börja lära sig hela temat på en gång. Detta stöder minnet och är också snabbare. För att underlätta detta visas hela temat tillsammans med svaret och du kan även lyssna på det.

Temasvar

Du kan när som helst ange hela temat som svar. Om du till exempel svarar "see saw seen" på frågan om imperfekt på verbet "see", får du fulla poäng för alla tre former.

Med temasvar går du snabbt framåt med de verb som du redan kan. Samtidigt lär du dig verbens tema utantill.

Pröva gratis i 14 dagar!

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.