This is a demo site!

Purchases may not work properly! For the main site, please visit www.worddive.com

Engelska för resenärer

Engelska för resenärer

Engelska för resenärer

Det är ingen överraskning, att turism och resande är några av de viktigaste orsakerna att lära sig engelska. Det engelska språket är turismens riksspråk runtom i hela världen – från Sydamerika till fjärran östern.

Det är viktigt att lära sig engelska ifall ni vill få det mesta ut av era resor, vart än ni är på väg. Engelska språket hjälper dig att komma in i den lokala kulturen, utvidga din världsbild och gör kommunikationen med lokala människor lättare.

Med dessa insikter på tanke har vi skräddarsytt Engelska för resenärer -utbildningshelheten. Utbildningen innehåller ett brett sortiment av kurser inom resande och har blivit producerad som övriga WordDive-kurser. På detta sätt lär du dig engelskan i den kortaste möjliga tiden!

Engelska för resenärer -utbildningshelheten består av fyra kurser, som hanterar de olika delområden inom språkkunskap för turism och resande.

Klara dig på engelska

Klara dig på engelska koncentrerar i det viktigaste inom allmän språkkunskap och på ett ordförråd för resenärer. Denna kortkurs passar dig, ifall dina kunskaper är på nybörjarnivå, och du har endast en kort tid för att förbereda dig för resan. På Klara dig på engelska -kursen lär du flera allmänna uttryck och viktiga ord, som du kommer att hjälpa dig, vart än du är på väg.

Engelska på resan 1

Engelska på resan -kursen är utformad för att göra din vistelse så bekväm som möjligt.

Första delen av Engelska på resan koncentrerar sig på nyttiga ord och uttryck som du behöver i dagliga situationer, så som i butiken eller i bussen. Du lär dig även att uttrycka tiden och siffror.

Mat och dryck -kursen

Bli ej ordlös i restaurangen eller matbutiken, varken förvirrad i köket! Mat och dryck -kursen är nyttig då du njuter av mat och dryck i gott sällskap.

Engelska på resan 2

I Engelska på resan 2 -kursen lär du väsentliga uttryck och ord för transport och logi. Du lär även uttryck, med vilka du klarar dig genom typiska resenärers problemsituationer på engelska.

Pröva gratis i 14 dagar!

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.