This is a demo site!

Purchases may not work properly! For the main site, please visit www.worddive.com

Finnish for Foreigners

Finska för invandrare

Finska för invandrare - gratis kurspaket

KurspaketetFinska för invandrare hjälper dig bemästra grundläggande finska. Kurspaketet omfattar nybörjarkursen Vanliga ord och fraser plus en introduktion till verbkonjugation i presens.

Kursen tar i genomsnitt 15 timmar att genomföra. Paketet är den perfekta lösningen för utlandsfödda personer som bor i Finland och är i början av sina språkstudier - det omfattar grundläggande ord och uttryck som man möter i vardagslivet.

Källspråk:

 • Engelska
 • Tyska
 • Spanska
 • Japanska
 • Franska
 • Ryska
 • Svenska
 • Italianska
 • Arabiska
 • Kinesiska
 • Estniska
 • Kurdiska (Kurmanji)
 • Albanska
 • Vietnamesiska
 • Somaliska
 • Georgisk

Kurserna finns tillgängliga på engelska, ryska, kinesiska, svenska, tyska och georgiska. Andra språk publiceras kontinuerligt. Du kan även läsa kurserna på finska utan översättningar.

Att lära sig språk med WordDive är roligt, lätt och effektivt. Innan du vet ordet av kommer du att ha lärt dig hundratals ord och fraser som du kan använda i dagliga konversationer med finnar.

WordDive-metodens effektivitet bygger på att din hjärna aktiveras av flera olika sinnen på en och samma gång. Programmet känner av din inlärningstakt och startnivå och anpassar sedan kursinnehållet efter dig personligen. Vi kan erbjuda översättningar på 16 olika språk.

Du kan använda gratispaketet i tre månader från det att du har aktiverat det. Aktiveringen kräver inget kreditkort och innebär inga som helst skyldigheter.

Vanliga ord och fraser

Den här nybörjarkursen fokuserar på den mest relevanta vokabulären och de mest använda fraserna i det finska språket. Kursinnehållet följer den språkinlärningsplan som har utvecklats i samband med finska Röda korsets SKYOPE-projekt (Startti 1 och Startti 2).

Verbkonjugation i presens

I den här introduktionen till finsk grammatik får du lära dig de vanligaste finska verben samt hur dessa böjs och används i negerande satser i presens.

Pröva gratis i 14 dagar!

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
 • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
 • Studietakten anpassas efter individen.
 • Språket kommer lätt och naturligt.