This is a demo site!

Purchases may not work properly! For the main site, please visit www.worddive.com

Franska för resenärer

Franska för resenärer

Franska för resenärer

För många användare är resande den största orsaken att lära sig franska. Och varför ej?

Franska språket är viktigt att kunna, ifall ni vill få det mesta ut av era resor till franskspråkiga länder, och med dessa menar vi inte endast Frankrike. Franska språket gör kommunikationen med lokala människor lättare, utvidgar din världsbild och hjälper dig att komma in i den lokala kulturen.

Därför har vi kommit på med utbildningshelheten Franska för resenärer. Utbildningshelheten omfattar ett brett utbud av reserelaterade ämnen, och är utformad för att hjälpa dig att bemästra det centrala ordförrådet inom den kortaste möjliga tiden och utan överväldigande ansträngning.

Franska för resenärer -utbildningshelheten består av fyra kurser, som hanterar de olika delområden inom språkkunskap för turism och resande.

LÄR FRANSKA FÖR RESENÄRER »

Klara dig på franska

Klara dig på franska hjälper dig att fokusera på det mest väsentliga allmänna och reserelaterade ordförrådet. Denna korta kurs är en perfekt lösning om dina språkkunskaper är grundläggande och du har endast lite tid att förbereda för din resa. I den här kursen får du lära dig vanliga fraser och mycket användbara ord som du kommer att stöta på under din resa.

Franska på resan 1

Franska på resan -kursen är utformad för att göra din vistelse så bekväm som möjligt.

Första delen av Franska på resan koncentrerar sig på nyttiga ord och uttryck som du behöver i dagliga situationer, så som i butiken eller i bussen. Du lär dig även att uttrycka tiden och siffror.

Mat och dryck -kursen

Bli varken förvirrad i köket eller ordlös i restaurangen! Mat och dryck -kursen är nyttig då du njuter av mat och dryck i gott sällskap.

Franska på resan 2

I Franska på resan 2 -kursen lär du väsentliga ord och uttryck för transport och logi. Du lär även uttryck, med vilka du klarar dig genom typiska problemsituationer på franska.

Pröva gratis i 14 dagar!

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.