This is a demo site!

Purchases may not work properly! For the main site, please visit www.worddive.com

Spanska för resenärer

Spanska för resenärer

Spanska för resenärer

Spanska är det offentliga språket i 20 länder och är världens tredje mest talade språk. Att lära sig spanska är viktigt för både resenärer som affärspersoner.

Spanska språket är viktigt att kunna, ifall ni vill få det mesta ut av era resor till spanskspråkiga länder. Spanska språket utvidgar din världsbild, hjälper dig att komma in i den lokala kulturen och gör kommunikationen med lokala människor lättare.

Med dessa insikter på tanke har vi skräddarsytt Spanska för resenärer -utbildningshelheten. Utbildningshelheten innehåller ett brett sortiment av kurser inom resande och har blivit producerade som övriga WordDive-kurser. Med Spanska för resenärer lär du dig spanskan i den kortaste möjliga tiden!

Spanska för resenärer -utbildningshelheten består av fyra kurser, som hanterar de olika delområden inom språkkunskap för turism och resande.

LÄR SPANSKA FÖR RESENÄRER »

Klara dig på spanska

Klara dig på spanska koncentrerar i det viktigaste inom allmän språkkunskap och på ett ordförråd för resenärer. Denna kortkurs passar dig, ifall dina kunskaper är på nybörjarnivå, och du har endast en kort tid för att förbereda dig för resan. På Klara dig på spanska -kursen lär du flera allmänna uttryck och viktiga ord.

Spanska på resan 1

Spanska på resan -kursen är utformad för att göra din vistelse så bekväm som möjligt.

Första delen av Spanska på resan koncentrerar sig på nyttiga ord och uttryck som du behöver i dagliga situationer, så som i butiken eller i bussen. Du lär dig även att uttrycka tiden och siffror.

Mat och dryck -kursen

Bli varken förvirrad i köket eller ordlös i restaurangen! Mat och dryck -kursen är nyttig då du njuter av mat och dryck i gott sällskap.

Spanska på resan 2

I Spanska på resan 2 -kursen lär du väsentliga ord och uttryck för transport och logi. Du lär även uttryck, med vilka du klarar dig genom typiska problemsituationer på spanska.

Pröva gratis i 14 dagar!

engelska
tyska
spanska
finska
franska
svenska
japanska
estniska
ryska
italienska
Välj språk
  • Inlärningen effektiviseras vid användning av flera sinnen.
  • Studietakten anpassas efter individen.
  • Språket kommer lätt och naturligt.