This is a demo site!

Purchases may not work properly! For the main site, please visit www.worddive.com

Abikurssit
Katso myös
Abien nettikurssit

Lisenssiavaimen aktivointi

Tästä voit lunastaa WordDive-lisenssin. Aloita kirjautumalla sisään tai syöttämällä lisenssiavain. Kirjainkoolla ei ole merkitystä. Voit myös kopioida koko koodin ja liittää sen ensimmäiseen kenttään.

Lisenssiavaimen aktivointi

AKTIVOI

Avain ei ole voimassa. Ole hyvä ja tarkista avain. Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä WordDive-tukeen.

Valitse opiskeltava kurssi

Henkilötiedot

 • Rekisteröidy
 • Kirjaudu sisään
Sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan uutiskirjeiden ja ostokuittien lähettämiseen
Ota yhteyttä asiakastukeen

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Virheellinen sähköpostiosoite!

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Salasanassa tulee olla ##MIN##-##MAX## merkkiä!

Salasanat eivät täsmää!

Palvelun ehdot täytyy hyväksyä!

Yhteysvirhe! Ole hyvä ja yritä uudelleen.

Sähköpostiosoitettasi käytetään ainoastaan uutiskirjeiden ja ostokuittien lähettämiseen
Ota yhteyttä asiakastukeen

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Kaikki kentät ovat pakollisia!

Sisäänkirjautuminen epäonnistui! Tarkista, että kirjoitit salasanasi oikein.

Olet kirjautunut sisään
Nimi

Sähköposti

Asuinmaa

United StatesAsuinmaa

Etunimi

Sukunimi

Asuinmaa

Sähköposti

Muuta

Valittu kurssipaketti

palvelun ehdot

WordDiven Käyttöehdot, tietosuojaseloste ja arvontasäännöt

Käyttöehdot

 1. Yleistä
 2. Sopimuksen syntyminen
 3. Tunnistautuminen
 4. Palvelun tuottaminen ja käyttö
 5. Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen
 6. Reklamointi palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus
 7. Maksut ja laskutus
 8. Sopimuksen kesto ja Palvelun asiakaskohtaisten osien käytettävyys
 9. Asiakkaan Palvelun sulkeminen
 10. Sopimuksen päättyminen
 11. Sopimuksen päättymisen seuraukset
 12. Muut ehdot

Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
 3. Rekisterin nimi
 4. Tietojen käyttötarkoitus
 5. Tietojen lähde
 6. Tietojen oikeellisuus; tietojen korjaaminen; tarkastusoikeus
 7. Rekisterin tietosisältö
 8. Tietojen luovuttaminen
 9. Tietojen poistaminen rekisteristä
 10. Evästeiden käyttö (cookies)
 11. Rekisterin suojaus
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Arvontasäännöt

 1. Järjestäjä
 2. Henkilötiedot
 3. Osallistumisoikeus
 4. Palkinto
 5. Arvonnat
 6. Voitosta ilmoittaminen
 7. Palkinnon hyväksyminen
 8. Arvonta
 9. Arpajaisvero
 10. Aikavyöhykkeet
 11. Järjestäjän vastuu
 12. Väärinkäytökset
 13. Sääntöjen voimassaolo
 14. Muutokset
 15. Lisätiedot

Käyttöehdot

1. Yleistä

1.1 Käyttöehtojen kohde ja Palvelun kuvaus. WordDive Oy, osoite: Kalevantie 7C, 6. kerros, 33100 Tampere, Suomi (jäljempänä ”Yritys”) tarjoaa palveluita ja tuotteita, kuten WordDive -palvelua, (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjilleen (jäljempänä ”Asiakas”) näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti.

1.2 Sovellettavat sopimusehdot ja soveltamisjärjestys. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Palveluun ja Palvelusta saatavien Yrityksen tuottamien palveluiden ja tuotteiden käyttämiseen ja tilaamiseen. Lisäksi Palvelun eri osissa voidaan edellyttää erillisten sopimusten tekemistä Yrityksen kanssa näistä ehdoista poikkeavin tai näitä ehtoja täydentävin erityisehdoin ja palvelukuvauksin. Jos nämä yleiset ehdot ja tiettyä Palvelun osaa koskevat tarkemmat ehdot ovat keskenään ristiriidassa, sovelletaan kyseisen Palvelun osan osalta ensisijaisesti tarkempia ehtoja ja toissijaisesti näitä yleisiä ehtoja.

Huomioi erityisesti seuraavien Palvelun osien erityisehdot:
Saksa, englannin ”abikurssi”: www.worddive.com/de/sprachkurse/englisch-abikurs
Suomi, englannin abikurssi: www.worddive.com/fi/kielikurssit/englannin-abikurssi#CONDITIONS
Suomi, ruotsin abikurssi: www.worddive.com/fi/kielikurssit/ruotsin-abikurssi#CONDITIONS
Venäjä, englannin ”abikurssi”: www.worddive.com/ru/yazyk-kurs/anglijskij-ege

1.3 Maksulliset palvelut. Asiakkaalla on mahdollisuus tilata Palvelussa tarjolla olevia erilaisia tuotteita tai palveluita verkkomaksuilla, luottokorttimaksuilla tai muuta ilmoitettua maksuvälinettä käyttäen. Yritys ilmoittaa kunkin tuotteen tai palvelun osalta maksutavan mukaisen hinnan ja näitä ehtoja täydentävät toimitusehdot erikseen.

1.4 Asiakkaan peruuttamisoikeus. Asiakkaalla ei ole tilauksen peruuttamisoikeutta sen jälkeen kun tuotteen tai palvelun toimittaminen on Asiakkaan suostumuksen perusteella sähköisesti aloitettu.

2. Sopimuksen syntyminen

2.1 Sopimuksen syntyminen Palvelussa. Sopimus syntyy, kun Asiakas on rekisteröitymisen yhteydessä hyväksynyt nämä käyttöehdot ja kun Yritys on hyväksynyt Asiakkaan maksusuorituksen tuotteen tai palvelun hankkimiseksi.

2.2 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus. Asiakkaan Palvelussa antamat toimeksiannot käsitellään ja välitetään Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Yrityksellä ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja.

3. Tunnistautuminen

3.1 Tunnistautumisvälineet. Eräiden Palvelun osien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa tai muuta Yrityksen hyväksymää tunnistautumismenettelyä. Käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite.

3.2 Asiakkaan tunnistautumisvälineet. Yrityksellä on Asiakasta kuultuaan oikeus valita ja/tai hyväksyä Asiakkaan käyttöön tulevat käyttäjätunnukset, salasanat ja muut tunnisteet. Ne säilyvät Yrityksen omistuksessa eikä Asiakkaalla ole mitään oikeuksia niihin sopimuksen päätyttyä, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu.

3.3 Yrityksen oikeus muuttaa tunnistautumisvälineitä. Yrityksellä on koska tahansa oikeus muuttaa Asiakkaan tunnistautumisvälineitä. Yritys ilmoittaa tunnistautumisvälineiden muutoksista Asiakkaalle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

3.4 Tunnistautumisvälineiden säilyttäminen. Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta säilyttämisestä. Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanansa sekä mahdolliset muut lisätunnisteet erillään toisistaan ja siten, ettei sivullisella ole mahdollisuutta saada niitä tietoonsa. Tunnistautumisvälineisiin liittyvä salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa sivulliselle.

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö

4.1 Palvelun tuottaminen. Yrityksellä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Yrityksellä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Jos tällaiset muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin ja ohjelmistoihin, Asiakkaan tulee omalla kustannuksellaan huolehtia tällaisista muutoksista. Yritys pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelussa julkaistavilla tiedotteilla.
Yrityksellä on oikeus lopettaa Palvelun tai sen osan tuottaminen. Yritys pyrkii tällöin ilmoittamaan tästä Asiakkaalle kohtuullisessa ajassa etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

4.2 Käyttöoikeus Palvelussa julkaistavaan aineistoon. Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan tai Yrityksen nimenomaista kirjallista lupaa tai Palvelussa olevaa nimenomaista ilmoitusta laajemmasta käyttöoikeudesta (esim. lehdistötiedotteet) oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. Palvelussa esitetyn tai sen kautta saatavilla olevan aineiston oikeudenhaltija voi tehdä vaatimuksia suoraan Asiakasta kohtaan suojatun aineiston tämän kohdan vastaisen käytön perusteella.

4.3 Käyttöoikeus ohjelmistoihin ja dokumentteihin. Yritys myöntää Asiakkaalle käyttöoikeuden Yrityksen sopimuksen perusteella toimittamien ohjelmistojen konekielisiin versioihin ja asiakirjoihin. Käyttöoikeuden perusteella Asiakas saa käyttää ohjelmistoja ja asiakirjoja ainoastaan ohjelmistojen mukana mahdollisesti seuraavien lisenssiehtojen ja Yrityksen ohjeiden mukaan ja vain välittömästi Palvelun käyttöön liittyen. Ohjelmistojen ja asiakirjojen sekä niiden muutettujen versioiden omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Yrityksen tai kolmannen osapuolen (kuten Yrityksen päämiehen tai alihankkijan) omaisuutta, eikä Asiakkaalla ole ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta oikeutta kopioida, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai ohjelmistoja taikka luovuttaa niitä kolmannen käyttöön, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

4.4 Asiakkaan laitteet ja ohjelmistot. Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset päätelaitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja päivityksistä. Asiakas vastaa myös siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Yrityksen tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta.

5. Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen

5.1 Palvelun ylläpitäminen ja vikojen korjaaminen. Yritys pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset keskeytykset ja virheet kohtuullisessa ajassa.

5.2 Tilapäiset keskeytykset. Yrityksellä on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos se on perustellusta syystä tarpeen. Tällöin Yritys pyrkii toimimaan siten, että keskeytys jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Yritys tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa ja tarpeen mukaan etukäteen esimerkiksi Palvelun verkkosivuilla.

6. Reklamointi palvelusta ja vahingonkorvausvelvollisuus

6.1 Asiakkaan reklamointi. Asiakkaan on reklamoitava Yritykselle havaitsemastaan virheestä ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaation voi toimittaa sähköisesti http://www.worddive.com/fi/ota-yhteytta kautta tai sähköpostilla osoitteeseen info@worddive.com.

6.2 Virheen oikaisu. Yrityksellä on oikeus oikaista virhe, jos se asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun asiakas ilmoitti virheestä, on asiakkaalla oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus.

6.3 Vahingonkorvausvelvollisuus. Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamista vahingoista, jos virhe aiheutuu Yrityksestä riippumattomasta syystä taikka Yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä. Asiakkaalla on oikeus saada korvausta virheen aiheuttamista välillisistä vahingoista vain silloin kun virhe johtuu Yrityksen puolella olevasta huolimattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen toimimaan siten, etteivät virheen aiheuttamat vahingot hänen toimiensa tai laiminlyöntiensä seurauksena aiheettomasti lisäänny. Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta Yritys ei ole vastuussa virheen aiheuttamasta vahingosta.

6.4 Vastuun jakautuminen yritys- ja oppilaitoskaupassa. Tuotteet ja palvelut myydään aina sellaisena kuin ne ovat. Yritys ei ole vastuussa tuotteiden tai palveluiden virheestä ja/tai käytöstä aiheutuneista välillisistä tai välittömistä vahingoista, eikä tulonmenetyksestä. Yrityksen korvausvastuu rajoittuu aina näiden sopimusehtojen sisältöön.

6.5 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa. Jos Asiakas tahallisesti tai Yrityksen huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, hän vastaa Yritykselle mahdollisista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista.

7. Maksut ja laskutus

7.1 Palvelusta maksettavat maksut. Asiakas maksaa Palvelun maksullisten osioiden käytöstä hinnaston tai sopimuksen mukaiset maksut. Palvelun hintatiedot ovat saatavilla Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.worddive.com. Yritys voi käyttää Palvelun käytöstä johtuvien maksujen perimiseen kolmansien osapuolien laskutuspalveluita. Näissä tapauksissa Palvelun käytöstä aiheutuvat maksut laskutetaan kyseisten kolmansien osapuolten (esimerkiksi matkaviestinoperaattorin) ja Asiakkaan välisissä sopimuksissa määriteltyjen laskutuskausien ja -ehtojen mukaisesti, ellei Palvelun yhteydessä ole muuta ilmoitettu.

Maksut peritään etukäteen laskutuskausittain. Maksut on maksettava myös siltä ajalta, kun palvelu on suljettuna Asiakkaasta tai Asiakkaan vastuulla olevan syyn takia. Sopimuksen päättyessä Yritys ei palauta Asiakkaan ennakkoon maksamia maksuja.

7.2 Hinnanmuutokset. Yritys pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja. Kulloinkin voimassaolevat hinnat ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla.

7.3 Maksutavat. Tuotteet maksetaan tilauksen yhteydessä. Käytettävissä olevat maksupalvelut riippuvat maasta. Verkkokaupassa voidaan maksaa yhdellä tai useammalla seuraavista maksutavoista: www.worddive.com

Adyen
Simon Carmiggeltstraat 6-50
1011 DJ Amsterdam
THE NETHERLANDS
Adyen on maailmanlaajuinen täyden palvelun maksupalvelu.

Apple App Store
Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES
Apple App Store tarjoaa integroituja ja helppoja maksupalveluja Applen laitteille.

Assist
3 Litejny
191028
St. Petersburg
RUSSIA
Assist on yksi Venäjän johtavista maksupalveluiden tarjoajista.

Klarna AB
Sveavägen 46
SE-111 34 Stockholm
SWEDEN
Klarna Group is the leading European payment provider. Their idea is to simplify buying.

PayPal Europe
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
LUXEMBOURG
PayPal on maailman johtava verkkomaksupalvelu.

Paytrail Ltd
Business ID: 2122839-7
Lutakonaukio 7
40100 JYVÄSKYLÄ
FINLAND
Paytrail (ennen Suomen verkkomaksut oy) on Suomen johtava verkkomaksupalveluiden tarjoaja.

8. Sopimuksen kesto ja Palvelun asiakaskohtaisten osien käytettävyys

8.1 Asiakaskohtaisten palveluiden ja tuotteiden ajallinen kesto. Yritys ilmoittaa määräaikaisten Palvelun osien osalta kyseisen osan voimassaoloajan joko palvelun tilaamisen yhteydessä tai muulla tavoin Palvelussa. Asiakkaan tulee huomioida, että Palvelu ja sen sisältämät ominaisuudet eivät ole luonteeltaan ikuisia, eikä Yritys takaa Palvelun tai sen kautta hankittujen tuotteiden tai palveluiden muuttumattomuutta. Käyttäjätunnusta ja muuta Palveluun liittyvää henkilökohtaista tietoa säilytetään vähintään kaksitoista (12) kuukautta Asiakkaan edellisen tilausjakson päättymisestä. Tämän jälkeen Yrityksellä on oikeus poistaa käytöstä Asiakkaan käyttäjätunnus ja muut Asiakkaan Palveluun liittyvät henkilökohtaiset tiedot.

9. Asiakkaan Palvelun sulkeminen

9.1 Yrityksen oikeus sulkea Palvelu. Yrityksellä on oikeus sulkea Asiakkaan Palvelu kokonaan tai osittain ja jättää Asiakkaan antama toimeksianto täyttämättä, jos:
9.1.1 Asiakas on laiminlyönyt erääntyneen saatavan suorittamisen maksukehotuksesta huolimatta,
9.1.2 Asiakas käyttää Yrityksen antamasta muistutuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja,
9.1.3 Asiakas on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Yritykselle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille,
9.1.4 Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan,
9.1.5 Asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja, tai
9.1.6 On syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan.

10. Sopimuksen päättyminen

10.1 Asiakkaan irtisanomisoikeus. Asiakas voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen noudattaen kahden (2) viikon irtisanomisaikaa.
10.2 Yrityksen irtisanomisoikeus. Yrityksellä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus noudattaen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.
10.3 Yrityksen oikeus sopimuksen purkuun. Yrityksellä on oikeus purkaa sopimus, jos:
10.3.1 Asiakas ei ole käyttänyt Palvelua yli kahteentoista (12) kuukauteen,
10.3.2 Asiakkaan Palvelu on ollut yhden (1) kuukauden kokonaan suljettuna kohdassa 9.1 mainitusta syystä,
10.3.3 Asiakas on muutoin olennaisesti ja huomautuksesta huolimatta laiminlyönyt sopimusvelvoitteitaan.

11. Sopimuksen päättymisen seuraukset

11.1 Palvelun käytön päättyminen ja aineiston poistaminen. Sopimuksen päättyessä Yrityksellä on oikeus estää Asiakkaan Palvelun käyttö Asiakkaan tunnistautumistietoja käyttäen ja poistaa Asiakkaan Palvelun asiakaskohtaisiin osiin mahdollisesti tallettamat aineistot Palvelusta.

12. Muut ehdot

12.1 Tietojen antaminen. Asiakkaan tulee ennen Palvelun avaamista antaa Yritykselle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (Asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Asiakastietojensa muutoksista Palvelun verkkosivuilla Asetukset -kohdassa.

12.2 Ilmoitukset. Asiakkaan tulee lähettää tähän sopimukseen liittyvät kirjalliset ilmoitukset (mukaan lukien irtisanomisilmoitus) Yrityksen osoitteeseen info@worddive.com tai WordDive Oy, Kalevantie 7C, 6. kerros, 33100 Tampere, Suomi. Yritys voi lähettää tätä sopimusta koskevat kirjalliset ilmoitukset Asiakkaan viimeksi ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palvelua koskevia yleisiä tiedotteita voidaan julkaista myös Palvelun verkkosivuilla. Asiakkaan postitse lähettämä ilmoitus katsotaan tulleen Yrityksen tietoon seitsemäntenä (7) päivänä lähettämisestä ja sähköpostitse lähettämistä seuraavana arkipäivänä.

12.3 Sopimuksen siirtäminen. Yrityksellä on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Yritys ilmoittaa Asiakkaalle siirrosta hyvissä ajoin etukäteen. Yrityksellä on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Yrityksen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

12.4 Sovellettava laki ja oikeuspaikka. Tähän sopimukseen ja sen palvelukohtaisiin erityisehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan tai Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeuteen käsiteltäväksi. Mikäli kuluttajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa, Suomessa.

12.5 Ylivoimainen este. Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

12.12.6 Käyttöehtojen voimaantulo. Nämä ehdot tulevat voimaan 1.3.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Käyttöehdot ovat saatavissa Yritykseltä maksutta.

12.7 Käyttöehtojen muutokset. Yritys voi muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaalle ilmoitetaan uusista käyttöehdoista asiakastiedottein tai/ja Palvelussa (esim. Palvelun verkkosivuilla osoitteessa www.worddive.com). Muutettuja käyttöehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin.


1.3.2015


Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla Suomen henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite

WordDive Ltd
Kalevantie 7C, 6. kerros, 33100 Tampere, Suomi
Puh. +358 40 506 6048

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Timo-Pekka Leinonen
Kalevantie 7C, 6. kerros, 33100 Tampere, Suomi
Puh. +358 40 506 6048

3. Rekisterin nimi

WordDive -palvelun ("Palvelu") asiakasrekisteri.

4. Tietojen käyttötarkoitus

Rekisteritietojen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan ja Palvelun suunnittelu ja kehittäminen eri tutkimusmenetelmin. Tietoja käytetään asiakastiedottamiseen sekä Yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointiin, mikäli asiakas ei ole sitä kieltänyt. Tietoja voidaan käyttää myös väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen.

5. Tietojen lähde

Yritys kerää henkilötietoja pääsääntöisesti Palvelun käyttäjiltä itseltään, joko suoraan tai evästeiden (ks. kohta 10) avustuksella, seuraavissa tilanteissa:
1. heidän rekisteröityessään uutiskirjeen vastaanottajiksi,
2. heidän ostaessaan Palvelun maksullisia osioita,
3. heidän päivittäessään tietojaan sekä
4. heidän muutoin käyttäessään Palvelua.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Yrityksen ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden muista rekisteristä sekä kolmansien osapuolten rekistereistä (esim. luottotietorekisteristä).

6. Tietojen oikeellisuus; tietojen korjaaminen; tarkastusoikeus

Yritys ei tarkista tietojen oikeellisuutta. Palveluun sisään kirjautuneella Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella ja korjata hänen rekisterissä olevia Asiakastietojaan. Muita käyttötietoja Asiakas ei voi tarkastella Palvelun kautta.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tai pyytää rekisteriin hänestä tallennettujen henkilötietojen korjaamista lähettämällä tästä kirjallinen pyyntö edellä mainittuun osoitteeseen.

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Asiakastiedot:
Nimi
Maa
Sähköpostiosoite
Suoramarkkinointikiellot
Mahdolliset asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

Käyttötiedot:
Käynnit www.worddive.com–sivustolla, opiskeluun liittyvät tiedot ja liikkuminen Palvelun sisällä (käyttäjätunnus, aika ja IP-osoite)
Konekohtainen ID (sen koneen uniikki tunnus, jolta Asiakas on viimeiseksi kirjautunut sisään Palveluun)
Ostotapahtumat (käyttäjätunnus, ostettu tuote, aika)

8. Tietojen luovuttaminen

Yrityksellä on oikeus luovuttaa tarpeelliset tiedot niille, jotka perivät maksuja Palvelun kautta tilatuista tai käytetyistä palveluista, tuotteista ja aineistosta. Lisäksi Yrityksellä on oikeus luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille lainsäädännön sallimissa rajoissa Palveluun liittyvää suoramarkkinointia, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Yrityksellä on myös oikeus siirtää tietoja samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle yhtiölle sekä yritysjärjestelyiden yhteydessä. Tietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille muita käyttötarkoituksia varten edellyttää Asiakkaan erikseen antamaa suostumusta.
Yritys voi käyttää Asiakkaan tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin tietojen käsittely tapahtuu Yrityksen ohjeiden mukaan ja Yrityksen hyväksi ja lukuun.

9. Tietojen poistaminen rekisteristä

Yritys säilyttää asiakas- ja käyttötiedot vähintään vuoden ajan Asiakkaan viimeisen tilauksen päättymisestä lukien. Tämän jälkeen tiedot voidaan poistaa rekisteristä Yrityksen kulloinkin voimassa olevan käytännön mukaisin väliajoin tehtävissä tietokantapuhdistuksissa.
Edellä sanotusta huolimatta todetaan selvyyden vuoksi se, että ostotapahtumiin liittyviä tietoja voidaan tämänkin jälkeen säilyttää siinä määrin ja sen ajan kuin palvelun tarjoaja välttämättä katsoo näitä tietoja tarvitsevansa kirjanpito- ja muiden lakisääteisten velvoitteidensa täyttämisessä.

10. Evästeiden käyttö (cookies)

Palvelun käytön seuraamiseksi ja mahdollistamiseksi asiakkaan tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Eväste-tiedoston avulla Palvelu tunnistaa Asiakkaan koneen ja tällä tavoin Yritys voi tarjota Asiakkaalle Palvelua, joka ottaa paremmin huomioon Asiakkaan toivomukset ja mieltymykset. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle suoraan tai ulkopuolisen palvelun, kuten Googlen tai Facebookin, kautta. Lisäksi evästeitä hyödynnetään myös Palvelun kävijämäärien seurannassa. Osa sivuston sisällöstä edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen.

Tällä hetkellä Googlen mainontaominaisuuksista käytössämme ovat uudelleenmarkkinointi, DoubleClick-alusta, Google Display -verkosto ja Google Analytics -raportointi. Jos kaipaat lisätietoa Googlen palveluihin liittyvistä evästeistä tai haluat jättäytyä pois Google Analyticsin mainontaominaisuuksista, vieraile täällä http://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/partners/ .

11. Rekisterin suojaus

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus (käyttäjätunnus, salasana ja käyttöoikeustaso). Asiakkaan henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tätä tietoa työtehtäviensä täyttämisessä. Tällaisia henkilöitä ovat mm. asiakaspalveluhenkilökunta sekä Palvelun tekniset ylläpitäjät.
Yritys pyrkii mahdollisuuksiensa rajoissa tarjoamaan Palvelun siten, että ulkopuoliset eivät pääse oikeudettomasti käsiksi Asiakkaan tietoihin tai kommunikaatioon. Palvelun tuottamiseen liittyvät muut osapuolet (esim. verkko- tai matkaviestinoperaattorit) vastaavat omien palveluidensa tietoturvasta.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi halutessaan kieltää tietojensa käytön ja luovuttamisen suoramarkkinointitarkoituksiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ottamalla yhteyttä Yrityksen Asiakaspalveluun.

1.3.2015


Arvontasäännöt

Nämä säännöt koskevat seuraavia kilpailuja:

A. Ensisukellus-kilpailu: Suorita ensisukellus uuteen kieleen keräämällä 1 500 pistettä ja voita matkalahjakortti. Alias: "Kerää 1 500 pistettä -kilpailu".

B. Aloita kieliopinnot -kilpailu: Aloita kieliopinnot nyt ja voita matkalahjakortti. Alias: "Suurarvonta-kilpailu" ja "Pääpalkinto".

1. Järjestäjä

Kilpailut järjestää WordDive Oy, Kalevantie 7 C, 33100 Tampere (näissä säännöissä myöhemmin Järjestäjä).

2. Henkilötiedot

Kilpailuun osallistumisen kautta kerättyjä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä koskaan luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.

3. Osallistumisoikeus

Kilpailuun voi osallistua kilpailukutsun saatuaan. Kilpailukutsun saaminen edellyttää maksuttoman WordDive-kokeilujakson aloittamista ja palvelun käyttämistä. Kutsu on henkilökohtainen ja aina voimassa kutsussa ilmoitetun määrätyn ajan, joka on tyypillisesti:

A. Ensisukellus-kilpailu: 14 päivää. "Suorita ensisukellus PP.KK.VVVV mennessä ja osallistu kilpailuun."

B. Aloita kieliopinnot -kilpailu: tämä päivä eli kutsun lähettämispäivänä klo 24:00 mennessä. "Aloita kieliopinnot tänään ja osallistu kilpailuun."

Järjestäjän työntekijät ja kilpailujen järjestelyissä osallisena olleiden yritysten työntekijät sekä edellä mainittujen perheenjäsenet eivät voi osallistua kilpailuun.

4. Palkinto

Kilpailun palkintona on matkalahjakortti, joka on voimassa lahjakortissa ilmoitetun ajan, joka on vähintään kolme (3) kuukautta kilpailun voitosta.

Palkinnon arvo on:

A. Ensisukellus-kilpailu: 300 euroa.

B. Aloita kieliopinnot -kilpailu: 1 000 euroa.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai tavaraan kokonaan tai osittain. Järjestäjä hankkii matkalahjakortin vapaasti valitsemaltaan Suomessa toimivalta matkanjärjestäjältä. Palkinnot toimitetaan voittajille sähköpostitse tai postitse.

5. Arvonnat

Ensisukellus-kilpailu: palkinto arvotaan kaikkien kilpailuun yhden kalenterikuukauden aikana osallistuneiden kesken seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Ensisukellus-kilpailuun 27-31.5.2016 liittyneet osallistuvat kesäkuun 2016 palkinnon arvontaan.

Aloita kieliopinnot -kilpailu: palkinto arvotaan kaikkien kilpailuun yhden kalenterivuoden aikana osallistuneiden kesken seuraavan vuoden tammikuussa.

Järjestäjällä on oikeus tarkistaa voittajan henkilöllisyys.

6. Voitosta ilmoittaminen

Järjestäjä ilmoittaa voitosta kilpailun voittajalle käyttämällä hänen viimeistä WordDive-palveluun antamaansa sähköpostiosoitetta. Järjestäjä ei ole velvollinen yrittämään tavoittaa kilpailun voittajia muulla tavalla.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan etunimi sekä kotikaupunki verkkosivuillaan, WordDive-sovelluksessa, Järjestäjän sosiaalisen median palveluissa sekä muussa viestinnässä ja markkinoinnissa. Esimerkki: "Elokuun Ensisukellus-kilpailun voitti Pekka Hämeenlinnasta."

7. Palkinnon hyväksyminen

Järjestäjä ilmoittaa voitosta voittajille seitsemän (7) päivän kuluessa arvonnan järjestämisestä edellä mainitulla tavalla.

Voittajan on vahvistettava halukkuutensa lunastaa arvonnan palkinto kuukauden (31 päivän) kuluessa siitä, kun hänelle on lähetetty asiasta tieto sähköpostilla. Muussa tapauksessa palkinto mitätöityy.

8. Arvonta

Järjestäjä toimittaa arvonnan valvotuissa oloissa.

9. Arpajaisvero

Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa Järjestäjä.

10. Aikavyöhykkeet

Kaikissa kalenteri- ja kellonaikatiedoissa käytetään suomalaista kalenteria ja Suomen aikaa.

11. Järjestäjän vastuu

Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa. Palkinnon lunastajat vapauttavat Järjestäjän ja arvonnan yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa WordDive-palvelun kautta Järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta.

12. Väärinkäytökset

Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta.

13. Sääntöjen voimassaolo

Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Kilpailuun osallistuminen on aina täysin vapaaehtoista, ja mahdollisesti voitetun palkinnon vastaanottamisesta voi aina kieltäytyä.

14. Muutokset

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä ilman ennakkoilmoitusta.

15. Lisätiedot

Ota tarvittaessa yhteyttä Järjestäjään Ota yhteyttä -sivun kautta.


26.5.2016

Unohtuiko salasana?

Jos olet unohtanut salasanasi, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja paina Vaihda-nappia. Sinulle lähetetään salasanan vaihtamislinkki.

Kokeile 14 päivää ilmaiseksi!

Ei jatku automaattisesti.

englanti
saksa
espanja
suomi
ranska
ruotsi
japani
viro
venäjä
italia
Valitse kieli
 • Usean aistin käyttö on tehokasta.
 • Oppiminen räätälöidään henkilökohtaisesti.
 • Kielen käyttö automatisoituu.